Traduceri autorizate, traduceri legalizate, apostilă

Dragii mei,

am de ceva timp în vedere venirea în sprijinul vostru cu informații utile, pe care m-am gândit să le public sub forma unei mini serii aici, pe site & blog.

Pentru a vă ajuta să înțelegeți care este diferența și/sau că există o diferență între diferitele tipuri de documente traduse și puse la dispoziție de traducător, găsiți mai jos câțiva termeni de care probabil că v-ați lovit sau vă veți lovi în momentul în care vi s-a solicitat/vi se va solicita traducerea unor documente.

  1. Traducerile autorizate sau autentificate sunt traduceri care comportă doar semnătura și ștampila traducătorului.
  2. Traducerile legalizate sunt traduceri care pe lângă semnătura și ștampila traducătorului comportă și sigiliul notarului, acestea reprezentând legalizarea semnăturii traducătorului.
  3. Apostila este certificatul eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga din 05.10.1961, pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. Eliberarea apostilei are scopul de a autentifica originea unui act oficial.

De regulă, autoritățile din România solicită traducerea legalizată a actelor, ceea ce înseamnă că traducerea autorizată de traducător trebuie prezentată și notarului, pentru legalizarea semnăturii traducătorului.

Traducătorul nu aplică apostila de la Haga.