A. Preţuri traduceri (inclusiv autentificare, fără expediere prin poştă):
În principiu percep 1,55 euro / 55 de caractere cu spaţii. Caracterele sunt numărate în limba țintă (limba înspre care se traduce).
Prețul pentru 55 de caractere cu spaţii numărate în limba țintă se calculează începând de la 1,85 euro atunci când documentul include terminologie de specialitate sau este greu descifrabil (de ex.  olograf), respectiv atunci când traducerea trebuie realizată în regim de urgență (de ex. traducere în termen de 24 de ore).
ATENȚIE!
Pentru solicitarea unui nou exemplar autentificat în original în baza unei traduceri deja realizate, percep 15 euro.
B. Preţuri interpretare (fără cheltuieli de transport):
Prețul este de 70 euro / oră pentru interpretare consecutivă și de 75 euro / oră pentru interpretare simultană.
ATENȚIE!
Anularea unei comenzi din motive care nu mi se pot imputa pentru care nu am primit notificare în scris din partea dumneavoastră cu cel puțin 72 de ore înainte de termenul stabilit inițial, duce la plata de daune-interese în valoarea onorariului perceput pentru două ore de interpretare. Clientul are dreptul de a dovedi că prejudiciul cauzat a adus după sine daune-interese reduse față de cele menționate mai sus.
C. Cheltuieli de transport:
În cazul folosirii unui autoturism, costurile sunt de 0,30 euro / km parcurs. Kilometri parcurși sunt calculați în funcție de distanța cea mai scurtă dintre sediul meu și locul în care are loc interpretarea, aceasta fiind stabilită în conformitate cu datele furnizate de un sistem de navigație cunoscut. La utilizarea mijloacelor de transport în comun, se vor achita costurile survenite în urma achitării biletelor de călătorie la clasa 1, cu loc rezervat, precum şi orice alte cheltuieli aferente transportului bagajului. Alegerea mijlocului de transport este responsabilitatea mea. În cazul prestării serviciilor în afara Germaniei, costurile de deplasare se vor stabili în prealabil de comun acord, iar clientul va achita un avans care va reprezenta întreaga sumă aferentă acestora.
D. Expedierea documentelor pe teritoriul Germaniei:
costurile reale, în conformitate cu dovada de plată din partea mea
***************************************************************************************
În rezumat: 
Traducerea certificatelor de naştere, căsătorie, deces, cărţilor de identitate, paşapoartelor, permiselor de conducere, adeverinţelor de celibat, certificatelor de cazier judiciar, confirmărilor, certificatelor de înregistrare în evidenţa populaţiei, certificatelor de botez, diplomelor de licenţă, diplomelor de bacalaureat, certificatelor profesionale, foilor matricole, suplimentelor la diplomă, sentinţelor de divorţ, certificatelor de divorţ costă între 25,00 Euro şi 200,00 Euro, în funcţie de numărul de caractere cu spaţii ale textului ţintă, de formatul documentului, precum și de timpul necesar pentru formatare.
Nu ezitaţi să mă contactaţi pentru solicitarea unei oferte de preţ referitoare la traducerea de contracte, texte de lege, extrase din registrul comerţului şi orice alte documente.